په پلورنځي کې د CBD غوره پلور محصولات

دا د CBD ترټولو ګرم محصولات دي چې دا مهال په پلورنځي کې دي
په پلورنځي کې د CBD غوره پلور محصولات