اسټریټ

د اشټری کارول په فرش باندې ستاسو د راښکاره کولو په پرتله خورا ډیر پاک دي ، نو لاړشئ؛ خپل ځان ته یو کلاسیک یا نوښت ترلاسه کړئ ، اشټری فلزي یا شیشې دي.

لکه څنګه چې دا د اشټری په یوه کې وایی "ممکن یوازې غوره راکشې په دې را ایشټرې کې پاتې شي - هیڅ شیګز مهرباني مه کوئ"

تل په هر هغه ایش ټری کې د غوره ایش هدف ولرئ چې تاسو پکې فلیک کوئ.

اسټریټ